Program Działania Instytucji Kultury

Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo

 

I.Misja

Misją Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo jest dążenie do wysokiego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania zbiorów. Świadczenie usług informacyjnych z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy oraz praca kulturalno – oświatowa na rzecz społeczności lokalnej. Rozwój kultury, przekazywanie wartości  i umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. Stworzenie dogodnych warunków dla dzieci, młodzieży i osób starszych do angażowania się w przedsięwzięcia związane z amatorskim ruchem artystycznym. Podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie kultury, sztuki i filmu. Dbanie o rozwój pracowników.

 

II.Wizja

Wizją Biblioteki – Centrum Kultury Giny Działdowo jest rozwój bibliotek poprzez zastosowanie różnych form pracy z czytelnikiem bez względu na wiek. Rozwijanie zainteresowań mieszkańców. Stanie się środkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury. Integracja środowiska lokalnego.

Biblioteka – Centrum, Kultury będzie animować działania kulturowo – społeczne, wszechstronnie edukować do aktywnego uczestnictwa w kulturze i zapewnić różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Wprowadzać nowe różnorodne projekty w swoim programie uwzględniać będziemy sprawdzone, dotychczasowe formy, wprowadzać nowe projekty, nowe technologie, uwzględniać mobilność działań artystycznych i wielość źródeł finansowania.  Dzięki temu staniemy się żywym centrum kulturalnym, w którym będzie pracował aktywny, kompetentny i kreatywny zespół ludzi. Budynki będą nowoczesne, wielofunkcyjne, pozbawione barier dla osób niepełnosprawnych, a jego wnętrza staną się przyjaznym miejscem spotkań i działań kulturalnych.

 

III.Cele

Naszym celem głównym jest wzmocnienie pozycji Biblioteki – Centrum Kultury                            w społeczności lokalnej.

Będziemy robić to poprzez:

Zakup i uzupełnianie zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska.

Komputerowe opracowanie zbiorów.

Promowanie działań Biblioteki – Centrum Kultury na stronach internetowych biblioteki               i Gminy.

Rozwijanie sieci bibliotecznej.

Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedza i sztuką.

Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami na terenie Gminy i Miasta Działdowo.

Organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów.

Organizowanie wystaw artystycznych.

Organizowanie i wspieranie imprez  artystycznych i rozrywkowych.

Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań.

Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Prowadzenie form podnoszenia kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii.

Rozbudowa i modernizacja placówki.

Zakup nowoczesnego wyposażenia i technologii do placówek.

Szkolenia kadry.

Spotkanie DKK w Burkacie

12 września w bibliotece w Burkacie odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawianą lekturą była „Blondynka Tao” Beaty Pawlikowskiej.  Dziękujemy naszym Klubowiczom za burzliwą dyskusję i miłe spotkanie.

Więcej „Spotkanie DKK w Burkacie”

Dożynki w Kramarzewie

7 września w Kramarzewie odbyły się dożynki parafialne. Mieszkańcy gminy w imieniu swoich sołectw przygotowali wieńce dożynkowe z tegorocznych plonów. Mszę Świętą odprawił ks. Proboszcz Krzysztof Fidorowicz, który później poświęcił wieńce.

Więcej „Dożynki w Kramarzewie”

Narodowe Czytanie

Już po raz ósmy w całej Polsce odbyło  się Narodowe Czytanie. Do tegorocznej  akcji prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą wybrali do czytania polskie nowele. Na liście czytanych w tym roku lektur znajdowały  się: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Brunona Schulza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza i „Sawa” (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego.

Więcej „Narodowe Czytanie”