Aktualności

Dziękujemy

Dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom i Uczniom Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie za kwiaty i piękne życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza.

Obraz może zawierać: 1 osoba